affiliate marketing

Pages

Eleksyon

Matapos ang eleksyon…

Luz: O, sir, nasaan na ang pangako ninyong P10,000 sa amin? Tinupad namin ang gusto ninyong 12-0.


Pulitiko: Anong tinupad? Lahat ng 12 kandidato namin, puro 0 ang nakuha! Lintek! [