affiliate marketing

Pages

Mighty Bond

Anak: Tanghali na, bakit ayaw pang lumabas sa kuwarto sina mama at papa?

Inday: Ewan. Kagabi, humingi sila ng PETROLEUM JELLY, pero ang naibigay ko, MIGHTY BOND!