affiliate marketing

Pages

Pari

Kriminal: Farther, merun po akong ipagtatapat sa inyo..
Pari: Ano iyon anak?
Kriminal: Lahat po nang naniniwala kay Cristo papatayin ko!!! Ikaw Father,naniniwala ka ba kay Cristo?
Pari: Sino yun!!??:P