affiliate marketing

Pages

dah......

baka: bakit ikaw ang pambansang hayop?
kalabaw: dahil nagbabaw ako pagkatapos ng election. dah.......