affiliate marketing

Pages

hindi bastos

man1:paano mo sasabihin sa babae na maitim ung kilikili nya na hindi mo nababastos? man2:paano? man1: madali lang,Miss uling ba deodorant mo?